Splošni pogoji poslovanja

POGOJI POSLOVANJA – SPLETNA STRAN M&T TRADE d.o.o.

M&T TRADE, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Tržič

Predilniška cesta 16, 

4290 Tržič

Slovenija

 

Matična številka: 5783780000

Identifikacijska številka za DDV: SI 67934382

TRR: IBAN SI56 04001004 9057 739, odprt pri NOVA KBM d.d.

 

Prodajalna:

Telefon: 04 592 31 60

Fax: 04 592 31 61

E-mail:info@mt-trade.si

 

GARANCIJA

Garancija je priložena izdelkom, za vsak posamezni izdelek je specificirana dolžina garancije. Garancijo je možno uveljavljati ob predložitvi računa. Za uveljavljanje garancije nas kontaktirajte preko elektronske pošte info@mt-trade.si oz. po telefonu na št. 04 592 31 60

 

GARANCIJA – Podaljšanje garancije 3 leta

Izdajatelj garancije:

M&T TRADE d.o.o.

Predilniška cesta 16, 

4290 Tržič

Slovenija

 

Pooblaščeni servis v Sloveniji:

G-M&M trgovina d.o.o. 

Cesta dr. Jožeta Pučnika 10 

1290 Grosuplje 

Slovenija

T: (0)1 7866-574

  

GARANCIJSKI POGOJI

 

Garancija se uveljavlja s potrjenim garancijskim listom in računom. Dajalec garancije jamči za lastnosti in za brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga kupcu in traja za:

 

DEWALT: 3 leta za ves program, v kolikor v roku 4 tednov od dneva nakupa orodje registrirate na spletni strani www.g-mm.si/podaljsanje-garancije, razen za žebljičarje, kompresorje, agregate, osebno zaščitno opremo in visokotlačne čistilce je garancija 1 leto

 

BLACK+DECKER: 2 leti za vse izdelke in sestavne dele

 

STANLEY: 1 leto za vse izdelke oz. 3 leta za FatMax električno orodje, v kolikor v roku 4 tednov od dneva nakupa le-to registrirate na spletni strani www.g-mm.si/podaljsanje-garancije

 

FIAC/AEG: 1 leto za vse izdelke

 

Dajalec garancije se obvezuje, da bo nosil vse stroške za odpravo okvar in tehničnih pomanjkljivosti, ki bi nastale ob normalni uporabi izdelka v času, za katerega daje garancijo. Vsako okvaro, ki spada v okvir garancije, mora kupec sporočiti pooblaščenemu serviserju. Dajalec garancije jamči, da je kupljen proizvod tehnično brezhibnega značaja in kvalitete. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.Dajalec garancije ne jamči:

– če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka

– če je v izdelek posegla oseba, ki za to ni imela našega pooblastila

– če kupec nestrokovno ali malomarno ravna z izdelkom

– če kupec uporablja orodje, ki ni namenjeno za profesionalno rabo, v industriji ali obrti, 

– za dele podvržene obrabi in dele, za katere je predpisano redno vzdrževanje oziroma menjava

V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi izdelka kupcu, okvare zaradi nepravilne montaže in vzdrževanja, mehanske okvare, ki jih povzroči uporabnik, okvare, povzročene zaradi prenizke ali previsoke električne napetosti in okvare povzročene zaradi višje sile. V primeru, da je garancijski zahtevek neupravičen, je kupec dolžan poravnati nastale stroške. Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je proizvajalec, prodajalec ali pooblaščeni servis od kupca prejel zahtevo za odpravo napak, proizvajalec kupcu blago brezplačno zamenja z enakim ali podobnih brezhibnim blagom. V kolikor v navedenem roku blago ni popravljeno ali zamenjano z novim, lahko kupec zahteva povrnitev ali znižanje kupnine. Dajalec garancije proti plačilu zagotavlja vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še najmanj 3 leta po preteku garancijskega roka. 

Za garancijo je potrebno oddati podatke o kupcu (ime, priimek, e-mail in naslov ter šifro izdelka, datum nakupa in datumsko kodo), vse za namen registracije garancije aparata. Pri oddaji elektronskega naslova za namen garancije lahko oddate e-naslov tudi v namen elektronskega obveščanja, kateri je shranjen v drugi bazi in NI POGOJ za podaljševanje garancije. S posredovanjem naslova elektronske pošte soglašate, da M&T TRADE d.o.o. vaš elektronski naslov uporablja za namene obveščanja o novostih in akcijah prodajnega asortimana. Seznanjeni ste, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete in sicer tako, da v poslanem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo ali pišete na info@mt-trade.si

Če popravljenega orodja ne prevzamete v mesecu dni po opominu, vam nastale stroške skladiščenja zaračunamo po veljavnem ceniku. Po treh mesecih lahko servis izdelek proda zaradi plačila nastalih stroškov.

 

CENE IN DDV

Vse cene navedene na spletni strani ponudnika so končne cene. Cene so v evrih (EUR)  in vključujejo ustrezno stopnjo davka na dodano vrednost – DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Cena navedena ob posameznem izdelku ne vsebuje stroškov dostave

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in ostali pogoji fiksni in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

Veljavnost naročila/ponudbe

Cene za izbrano blago veljajo do datuma veljavnosti ponudbe, ki je naveden na naročilu/ponudbi.

Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja cen brez predhodnega obvestila.

Veljajo cene in ostale ugodnosti (popusti, darila, način dostave, soudeležbe pri poštnini …) na dan oddaje naročila. Velja originalni račun, ki ga prejmete ob plačilu oz. dostavi v povezavi s splošnimi pogoji, objavljenimi na tej strani in potrjenimi ob oddaji naročila.

NAČINI PLAČILA

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

  • Plačilo po predračunu z nakazilom na TRR podjetja – Plačilo po predračunu pomeni, da račun poravnate na TRR podjetja M&T TRADE d.o.o. pred prejemom blaga. Na takšen način se izognete plačilu provizije Pošti Slovenije.

Plačilo lahko izvedete na osnovi prejetega elektronskega naročila in predhodne izbire omenjene opcije.

Blago bo poslano takoj po prejemu denarnih sredstev na račun podjetja M&T TRADE d.o.o.

Pri plačilu za sklicno številko obvezno navedite številko naročila.

  • Plačilo s kreditno-plačilnimi karticami MasterCard, Visa in Visa Electron. Sprejemamo tudi debetne kartice sistema MasterCard – Plačila potekajo preko sistema Paylike (kartični sistem). Ob nakupu ne boste preusmerjeni na drugo stran.

DOSTAVA

Spletna trgovina www.mt-trade.si v dogovorjenem roku blago pripravi in odpošlje s priloženim originalnim računom. Na računu bo definiran strošek dobave. V kolikor kupec naroči blago, ki presega vrednost 100,00 EUR, je oproščen stroškov dostave. Spletna trgovina o odposlani pošiljki po elektronski pošti obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračila blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe. M&T TRADE d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov, ki jih M&T TRADE d.o.o. nima na zalogi v lastnem skladišču, razen v kolikor bi jo podjetje M&T TRADE d.o.o. ali oseba, za katero je podjetje odgovorno, povzročilo namenoma ali iz malomarnosti. 

DOBAVNI ROK

Naročila, ki bodo prejeta med delovnimi dnevi do 12. ure, bodo praviloma obdelana in odpremljena še isti dan oz. najkasneje v petih delovnih dneh. Dostava se izvrši na naslov kupca, naveden ob prijavi ali naročilu. Končna dobava je odvisna od ponudnika poštnih storitev – običajno en do dva delovna dneva po oddaji naročila. V primeru, da blaga, ki ga je kupec naročil, ni na zalogi, velja dobavni rok 14 dni. Ob prejemu dostavljenega blaga boste prejeli tudi originalni račun z vsemi podatki in v skladu s pogoji prodaje, objavljenimi na tej strani in potrjenimi ob oddaji naročila. Prodajalec ni odgovoren za zamude s strani ponudnika poštnih storitev ali za poškodovanje embalaže. Naročnik naj prejeto blago pregleda takoj in ob morebitnih poškodbah takoj kontaktira ponudnika poštnih storitev, ki skupaj z naročnikom sestavi zapisnik o poškodbi pošiljke. Dostavlja naš pogodbeni partner Pošta Slovenije d.o.o. Dostava blaga je omejena na ozemlje države Slovenije. Stroški dostave pri nakupih do skupne vrednosti 100 € se obračunajo naslovniku 4€. Za nakupe v skupni vrednosti nad 100 € pa stroške dostave v celoti krije spletna trgovina www.mt-trade.si. Stroške pakiranja in embalaže krije spletna trgovina.

 ODSTOP OD NAROČILA

Fizične osebe, ki sklenejo nakup na daljavo, imajo pravico, da najkasneje v petnajstih dneh (15.) od prevzema blaga na naslov info@mt-trade.si sporočijo, da odstopajo od nakupa, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev (skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov ZVPot-1). 

Vrnitev prejetega naročila na naš naslov v roku za odstop (15dni), se šteje za sporočilo o odstopu od nakupa. V primeru, ko kupec odstopi od nakupa s sporočilom na info@mt-trade.si, mora prejeto blago na naš naslov vrniti v 30 dneh po sporočilu. Spletna stran www.mt-trade.si bo znesek prejetega plačila za vrnjeno blago nakazala kupcu v treh dneh po prejemu vrnjenega blaga. V koliko kupec izdelek že začne uporabljati, pa si potem premisli, izgubi pravico do odstopa od nakupa. Tudi sicer mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Stroške vračila blaga plača kupec.

VARSTVO POTROŠNIKOV

Spletna trgovina posluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnika (ZVPot), prav tako spoštuje Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter Uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Osebni podatki oddani ob naročilu so varovani za nedoločen čas (ime, priimek, naslov, elektronska pošta in telefonska številka) in izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudbe, računov ter kontaktiranje preko telefona v primeru nedobavljivosti izdelkov ter sporočanja drugih informacij o tekočem nakupu). Kupec lahko svoje naročilo dobi na vpogled na naslednja 2 načina:

  • pisno pošlje prošnjo za vpogled v naročilo, njegovo naročilo mu posredujemo na elektronski naslov
  • pisno pošlje prošnjo za vpogled v naročilo, kopijo njegovega naročila mu posredujemo po klasični pošti

Osebni podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam ali prodani drugim osebam v marketinške namene.

Drugi pogoji

Podjetje M&T TRADE d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.

Pridržujemo si pravico tudi do vsebinskih in drugih sprememb.

Tekstovne napake so možne in zanje ne prevzemamo odgovornosti.

Opozorila

S potrditvijo naročila potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom splošnih pogojev poslovanja, ki so tu navedeni in da ste bili na te pogoje ob nakupu izrecno opozorjeni.